MYCORRHIZAE & BODEMBIOLOGIE

WELKOM MYCORRHIZAE NIEUWS ZOEKEN CONTACT LINKS
 

Groenten-
 & Sierteelt

Tuinbouw

Golf & Sport

Boomverzorging

Connecting roots to soil

ARBORIS bvba
R. Vieusart, 5
1325 Gistoux
Belgium
T : + 32 10 680 260
F : + 31 84 831 43 67
info@arboris.be

www.arboris.be

Mycorrhizae (uit ęMycoĽ = schimmel en ęRhizaeĽ = wortels) zijn symbionten tussen gunstige schimmels en wortels. Ze vormen een soort natuurlijke verlenging van het wortelstelsel. Op die manier kunnen de planten de grond efficiŽnter koloniseren, de meeste nutriŽnten actief opnemen (zelfs diegene die niet mobiel zijn zoals P, Cu, Zn, Mn, Si...) en een betere gebruik van water maken.

Ongeveer 99% van alle planten groeien in de natuur met mycorrhiza schimmels. In de praktijk diep omploegen, bemesting, erosie, sterilisatie, het gebruik van sommige fungiciden, onbeteelde grond en vele andere factoren kunnen mycorrhizae verstoren of laten verdwijnen.

Voordelen van de mycorrhiza symbiose

  • Betere opname van nutriŽnten en spoorelementen

  • Betere opname van water

  • Betere weerstand tegen droogte, hittestress, zout en zware metalen

  • Betere wortelstelsel met meer vertakking

  • Stimulering van natuurlijke weerstandvermogen en ontwikkeling in de bodem van een gunstige microflora 

  • Betere bodemstructuur ("glomalin")

  • Een meer langdurige bloeitijd.

 

Arbuscule (uitwisseling oppervlak wortel/schimmel) van een endomycorrhiza schimmel binnen een wortelcel  
(Foto, Brundett ©)

 

 

Vesiculen (voorraadorganen en kiemkrachtige eenheden) van een endomycorrhiza schimmel binnen een wortel. 
(Foto, SFI ©)

Mycorrhiza schimmels leven binnen en buiten de plantenwortels. Vanuit de plant ontvangen ze de noodzakelijke suikers voor hun groei. In ruil verzorgen zij de opname van mineralen en water in de grond die tot aan de plant naar behoefte overgebracht worden. 

Een wortel werkt een beetje zoals een spons en kan voornamelijk oplosbare nutriŽnten ophalen. In tegendeel kunnen de schimmeldraden met hun enzymatische uitrusting minerale en organische componenten oplossen en voor de plant ze beschikbaar maken. 

Dankzij deze natuurlijke symbionten kan de plant beter zijn energie besteden aan groei, weerstandvermogen en watervoorziening.

Endomycorrhiza schimmels

Endomycorrhiza schimmels koloniseren ongeveer 90 % van planten op aarde. Ze groeien in de grond binnen de wortels. Ze vormen microscopische schimmeldraden (hyphen) van 3 tot 15 microns (1/1000 mm) die tot aan een meter vanuit de wortels groeien. Deze schimmeldraden zijn minder gevoelig aan een gebrek aan zuurstof dan wortels.

Sporen van endomycorrhiza schimmels worden op de schimmeldraden gevormd en kiemen op nieuwe wortels. Ze zijn relatief groot (50 tot 500 microns). Daardoor kunnen ze niet met gietwater in gespoeld worden. Ze moeten altijd eerder ingewerkt worden om in aanraking te komen met jonge actieve wortels.

Ectomycorrhiza schimmels

Ectomycorrhiza schimmels groeien vooral in symbiose met bosplanten zoals de meeste naaldbomen en een aantal loofbomen zoals beuk en eik. In tegenstelling tot endomycorrhiza schimmels dringen ze niet de wortelcellen binnen. Ze vormen een beschermende schimmelmantel rond de wortel, lange schimmeldraden en in sommige gevallen paddestoelen. De sporen van ectomycorrhiza schimmels zijn in tegendeel veel fijner en ze kunnen  eventueel door aangieten toegepast worden.

Sommige boomsoorten zoals populier en linde vormen symbiosen met beiden : dus zowel de ectomycorrhiza als de endomycorrhiza schimmels.